Mladinski center Trbovlje

Prostori in stavba MCT.