Trgatev pri Luinovih

Obiranja in obdelovanje, poleg ljubezni, druge najpomembnejše sestavine vina